GeschiedenisHier iedereen zijn moestuintje van 1m².

 Jeugdwerking
Deze foto is genomen op de open tuin in de Manillestraat 15 te Kluisbergen. Wij met onze vereniging vinden het onze plicht om de jeugd iets bij te brengen over het tuinieren. We willen aan de leerlingen van de scholen ook tonen hoe we er ieder jaar toe komen verschillende gewassen te zaaien, te planten en te teelten. De tuin is een prachtig opvoedingsmiddel voor kinderen, die erin kunnen leren contact met de natuur te krijgen en gezond te leven. Laat ze ook zelf eens iets telen! De resultaten zijn vaak verbluffend.

De Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen vierde hun 75-jarig jubileum.

De Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen vierde hun 75-jarig jubileum.

Foto van Burgemeester, Schepenen, raadsleden en leden van de Volkstuinen samen op de trap van het Gemeentehuis van Kluisbergen. Dit was op vrijdag 8 september 2007 om 20 u bij de ontvangst op het Gemeentehuis te Kluisbergen met aansluitende receptie.


Onze Vereniging is Koninklijk op 22 juni 1990

Foto genomen op 18 september 1990 te Kluisbergen: 
Ter gelegenheid van het behalen van de "Koninklijke" titel hadden de leden van de Kluisbergense Volkstuinen een tentoonstelling opgezet in de zaal De Pacht te Ruien. Naast de vele blikvangers, die door de leden uit hun tuin gehaald werden, viel zeker ook het wapenschild van Kluisbergen op, dat met zaden was uitgewerkt. Burgemeester Willequet mocht ook de decoratie 2de klasse opspelden bij een tal van verdienstelijke leden: Roger Blauwblomme, Jaak Deconinck, Lucien Delmulle, Jose Orins, Georges Desloovere en Jan Vanmarcke. Op de foto de gedecoreerde leden van de Kluisbergse Volkstuinen. 


De oprichting in 1932

De feesten van de pret (prei) in Ruien 1932
Leden samen met de winnaar van de grootste porei.
Rechts het Gemeentenhuis van Ruien
Links de verdwenen herberg "In de duif"